ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS

Dokumentas

pdfsm.png

NACIONALINIAI MOKINIŲ PASIEKIMŲ PATIKRINIMAI 2018 M.

Mokyklos ataskaita (4 klasė)

 

BŪSIMŲ PIRMOKŲ TĖVŲ DĖMESIUI

PRAŠYMAI PRIĖMIMUI Į 1 KLASĘ BUS PRIIMAMI NUO 2019-01-02 TIK IŠ MOKYKLAI PRISKIRTOS TERITORIJOS GYVENTOJŲ. ATVYKSTANT TURĖTI VAIKO GIMIMO LIUDIJIMĄ, GYVENAMOSIOS VIETOS DEKLARACIJĄ.

 

DĖL MOKESČIO UŽ IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO AMŽIAUS VAIKŲ IŠLAIKYMĄ - Dokumentas

DĖL KEIČIAMO BRANDUMO MOKYKLAI VERTINIMO - Dokumentas

pdfsm.png

NACIONALINIS MOKINIŲ PASIEKIMŲ PATIKRINIMAS 2019 M.

Mokyklos ataskaita (4 klasė)

pdfsm.png
DĖL PRIVALOMO PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO pdfsm.png
2016 m. 4 KLASIŲ MOKINIŲ STANDARTIZUOTŲ TESTŲ ATASKAITA pdfsm.png
2016 m. 2 KLASĖS MOKINIŲ MOKYMOSI PASIEKIMŲ DIAGNOSTINIS VERTINIMAS. MOKYKLOS REZULTATŲ ATASKAITA. pdfsm.png
2015 m. NACIONALINIO MOKINIŲ PASIEKIMŲ TYRIMO IR STANDARTIZUOTŲ TESTŲ UŽDUOČIŲ IŠBANDYMO  MOKYKLOSE ATASKAITA pdfsm.png
VALGIARAŠČIAI Dokumentas.
pdfsm.png

KAUNO R. RINGAUDŲ PRADINĖS MOKYKLOS
SMURTO, PATYČIŲ PREVENCIJOS IR INTERVENCIJOS VYKDYMO TVARKOS APRAŠAS

pdfsm.png
MOKINIŲ SKATINIMO IR DRAUSMINIMO APRAŠAS Dokumentas. pdfsm.png