VEIKLOS PLANAS 2019 m.

pdfsm.png

 

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA PAGAL 2019 m. kovo 31d. Dok. 1

 

pdfsm.png
STRATEGINIS PLANAS 2014 - 2018 m. pdfsm.png

UGDYMO PLANAS 2017 - 2019 m.

UGDYMO PLANO KEITIMO ĮSAKYMAS

pdfsm.png

MOKYKLOS NUOSTATAI

pdfsm.png

FINANSINĖ ATASKAITA PAGAL 2015 m.Dok 1.

FINANSINĖ ATASKAITA PAGAL 2016 m.Dok. 1Dok 2.

FINANSINĖ ATASKAITA PAGAL 2017 m. kovas  Dok. 1-1Dok 1-2Dok 2

FINANSINĖ ATASKAITA PAGAL 2017 m. spalis  Dok. 1-1Dok 1-2Dok 2.

2017 METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO AIŠKINAMASIS RAŠTAS Dok. 1-2, 3-4, 5-6, 7-8, 9-10, 11 p.

 

FINANSINĖ ATASKAITA PAGAL 2018 m. birželis Dok. 1Dok 2.

FINANSINĖ ATASKAITA PAGAL 2018 m. rugsėjis Dok. 1Dok 2.

FINANSINĖ ATASKAITA PAGAL 2018 m. kovas Dok. 1, Dok. 2-1, Dok. 2-2.

FINANSINĖ ATASKAITA PAGAL 2018 m. gruodis Dok.

2018 METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO AIŠKINAMASIS RAŠTAS Dok.

pdfsm.png
VADOVO VEIKLOS ATASKAITA UŽ 2018 m. pdfsm.png
DIREKTORIAUS VEIKLOS 2018 METŲ UŽDUOTYS: Dokumentas. pdfsm.png
DARBO APMOKĖJIMO SISTEMA: Dokumentas. pdfsm.png